hero

Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan (BO) van Volley West-Vlaanderen staat in voor de provinciale organisatie van zowel competitie- als bekerwedstrijden.

Het BO bestaat uit 6 verkozen bestuurders aangevuld met 4 experten.

De zittingen van het BO gaan normaal elke derde donderdag van de maand door.

Leden